Zo-consultancy
Zo-consultancy


Telefoon 06 23 89 61 51
info@zo-consultancy.nl

 

Hoe richt u de HR-cyclus in? Hoe vaak voert u functioneringsgesprekken met uw medewerkers? Hoe beoordeelt u uw medewerkers? Hoe legt u de gesprekken vast? Hoeveel tijd besteedt u aan de HR-cyclus? Hoe betrekt u de medewerker? En zo roept de HR-cyclus nog meer vragen op. Medewerkers willen feedback. Managers willen aandacht geven aan hun medewerkers. Vragen zich af hoe en hebben het druk.

Het Medewerker Beoordelings- en Begeleidingssysteem (MBBS), dat Zo met Warmerdam Consultancy heeft ontwikkeld, biedt uitkomst. De HR-cyclus wordt overzichtelijk en hanteerbaar. MBBS is eenvoudig, consistent en toegespitst op uw organisatie, functies en medewerkers.

MBBS ondersteunt u dus bij de HR-cyclus en biedt u:

 • Resultaatgericht management
 • Optimaal rendement van uw medewerkers
 • Ontwikkeling en retentie van uw medewerkers
 • Eenduidige en consistente vastlegging en beoordeling
 • Onderbouwde beloning.

De HR-cyclus van MBBS:

 • In de vooraf vastgelegde database worden het doel van de functie en de bijbehorende competenties en prestatie-indicatoren vastgelegd.
 • De competenties van de medewerker in zijn functie worden gewaardeerd door de leidinggevende.
 • In het planningsgesprek worden de afspraken over de ontwikkeling van de competenties en de te bereiken resultaten vastgelegd.
 • In het voortgangsgesprek wordt de voortgang van de afspraken vastgelegd.
 • En tot slot wordt de beoordeling vastgelegd.
Enkele kenmerken:

 • Interactief, uw medewerker stelt de afspraken voor de komende periode aan u voor. Daarmee bereikt u een hoge mate van commitment. Uiteraard beslist u.
 • U bepaalt het gewicht dat u toekent aan de ontwikkeling van de medewerker enerzijds en de te bereiken resultaten anderzijds.
 • Webbased
 • Het is een modulair systeem. U kunt bijvoorbeeld kiezen of u de prestatie-indicatoren per functie tevoren vastlegt, of u de module Persoonlijk OntwikkelingsPlan invoert, of u de rapportage module wenst.
 • MBBS wordt aangepast aan de huisstijl van uw organisatie.
Zo kan u ondersteunen bij het eenvoudig en gedegen inrichten van uw HR-cyclus:

 • Opstellen of updaten van functieprofielen
 • Introductie bij leidinggevenden en medewerkers
 • Training voeren van gesprekken door leidinggevenden
Klik hier voor meer informatie over de HR-cyclus met MBBS!

Meer informatie:

Manon Smiet: 06 23896151

info@zo-consultancy.nl